Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2015

doesnt
9860 56fc 390
doesnt
1677 d66c 390
Reposted fromaanesthesiaa aanesthesiaa
doesnt
9260 a12a 390
"Przypadkowe spotkanie jest czymś najmniej przypadkowym w naszym życiu. "

— J. Cortazar "Gra w klasy
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaresort resort
doesnt
9757 5cbb 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viajstrbl jstrbl
doesnt
9177 1af4 390
you son of...
Reposted frombecurious becurious viajstrbl jstrbl
doesnt
3550 19b8 390
Reposted fromaammaazing aammaazing viajstrbl jstrbl
doesnt
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasatyra satyra
doesnt
Nie trać wiary. Zrobiłaś na nim wrażenie. To wystarczy. Jeśli mu się spodobałaś, nie zapomni cię nawet po powodzi czy przegranej drużyny Red Sox. Jeżeli tego nie zrobi, nie jest wart twojego czasu. Wiesz dlaczego? Bo jesteś wspaniała. (Tylko niech ci to za bardzo nie uderzy do głowy.) 
— "nie zależy mu na tobie" Greg Behrendt, Liz Tuccillo
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viacytaty cytaty
doesnt
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viakatasza katasza
doesnt
3733 fbc8 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
doesnt

"kim jesteś
i dlaczego nie pozwalasz mi
myśleć o czymkolwiek innym
niż ty (...)

przyjdź w końcu i pokaż mi
że jeszcze warto się budzić
wynagrodzę ci cały trud
dedykując twojemu sercu życie"

— Maria Goniewicz – Brak
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
doesnt
Welcome to 2015 - time to start dressing like this!
Reposted fromrandy randy viajstrbl jstrbl
doesnt
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu."
Robert K. Bloom
Reposted fromjatonieja jatonieja viaifuhavetoask ifuhavetoask
doesnt
5524 fde5 390
Reposted fromaammaazing aammaazing viajstrbl jstrbl
doesnt
doesnt

Is that all you know about him?

- No, I know that I'm gonna marry him. He doesn't know it but I am.

— Bringing Up Baby (1938)
Reposted frommoviequotes moviequotes viaifuhavetoask ifuhavetoask
doesnt

Morgan Freeman reading the lyrics to The Fox.

Reposted fromhikarii hikarii viakatkad katkad
doesnt
9932 4931 390
czekolada, kawa, papierosy i wino.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viakatkad katkad
doesnt
0864 3a13 390
Reposted fromretaliate retaliate viaifuhavetoask ifuhavetoask
doesnt
Żyję nadzieją, że żadna dziewczyna nie będzie w stanie mnie zastąpić. 
— Z.
Reposted fromzyta zyta viapeudechance3 peudechance3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl