Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2015

doesnt
0027 c486 390
Reposted frombeinthe beinthe viasziiiz sziiiz
doesnt
0201 59ef 390
Reposted fromusual usual viazapachsiana zapachsiana
doesnt
2353 f999 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viamuchless muchless
doesnt
0521 8016 390
Reposted fromaurophobia aurophobia viamydaytoday mydaytoday
doesnt
1836 de68 390
Reposted fromhestjapa hestjapa viaunni unni
doesnt
0280 a2a2 390
Reposted fromnexxt nexxt viadusz dusz
doesnt
1054 6e73 390
Reposted fromfitspro fitspro viabadblood badblood
doesnt
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaetraga etraga
doesnt
8239 c6d7 390
Reposted fromvanyali vanyali viaplusiek plusiek
doesnt
Przeszłość nigdy nie umiera. Ona nawet nigdy nie mija.
— William Faulkner
doesnt
do be do be do
Reposted fromadt adt viawithmyheadinspace withmyheadinspace
doesnt
Upiłem się. Dokumentnie. Doszczętnie. Na potęgę. Mamo, więcej.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromtszttszt tszttszt viaempathetic empathetic
doesnt
Nie oczekuję, że 2015 będzie najszczęśliwszym rokiem mojego życia. 
Chciałabym jedynie po upływie tych 365 dni mieć więcej wspomnień wywołujących uśmiech na twarzy niż powodujących łzy.
— eternaljourney
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakonwalia konwalia
0952 866b 390
Reposted fromstephiknee stephiknee viaknicKnack knicKnack
doesnt
3493 f4b0 390
Reposted fromrejka rejka viamarisette marisette
doesnt
1146 6405 390
Reposted fromkjuik kjuik viaelektronowy elektronowy
doesnt
9622 2540 390
Reposted fromlenka024 lenka024 viakama1110 kama1110
doesnt
0652 1447 390
Reposted fromfoodislove foodislove viamarisette marisette
doesnt
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viavanill vanill
doesnt
Reposted fromuiuiuiuiui uiuiuiuiui vianables nables
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl