Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

doesnt
9791 1b5b 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
doesnt
8803 8e5d 390
Reposted fromwhocares whocares viaslowianecznik slowianecznik
doesnt
8719 f963 390
doesnt
4468 a6af 390
doesnt
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viakatkad katkad
doesnt
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viakatkad katkad
doesnt
Zdarzają się tego rodzaju spotkania, nawet z zupełnie nieznajomymi ludźmi, którymi zaczynamy się interesować tak jakoś nagle, niespodzianie, zanim zamienimy choćby jedno słowo.
— "Zbrodnia i kara" F. Dostojewski
Reposted fromCattleya Cattleya viakatkad katkad
doesnt
1031 efd4 390
Reposted fromrol rol viakatasza katasza
doesnt
7661 9b59 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
doesnt
3913 bc7a 390
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viagriber griber
doesnt
Facet powinien mieć obrączkę 2 rozmiary za małą, niech mu się wpija w palec, niech czuje, że ma żonę
Reposted fromsziiiz sziiiz viacytaty cytaty
doesnt
  Oni odpuścili wyścig szczurów. Nie studiują też na dwóch kierunkach. Brak zapłaty za staż nie jest dla nich problemem, bo praktyki w ogóle ich nie interesują. Pragną zmian, ale nie wiedzą, kim są i czego potrzebują. – To złamane pokolenie
— Przegrane pokolenie
Reposted fromcaligula caligula viacytaty cytaty
doesnt
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"

January 13 2015

doesnt
6476 d56e 390
Reposted fromawakened awakened viainsidemylove insidemylove

January 05 2015

doesnt
6958 b8ef 390
Reposted from21gramow 21gramow viakaat kaat
doesnt
- Na jakim etapie jest twoja praca magisterska?
- Na etapie: „Kurwa! Rzeczywiście, muszę jeszcze pracę magisterską napisać.”
Reposted fromscorpix scorpix viabonejanglessie bonejanglessie
doesnt
0315 0173 390
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo viamefir mefir
doesnt
8247 e90d 390
Reposted frommirabelek mirabelek vianowelovestory nowelovestory
doesnt
7553 238f 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaothershe othershe
doesnt
6760 3b02 390
Reposted frombanshe banshe viasziiiz sziiiz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl